Informatie

Rioolvervanging Burgemeester Wuiteweg te Drachten

De toegangsweg vanaf de rotonde Eikesingel – M.L. Kingweg richting het centrum van Drachten krijgt een flinke opknapbeurt. De bestaande riolering die onder de fietspaden loopt, is aan vervanging toe. In de nieuwe situatie wordt de riolering vergroot en wordt er een apart regenwaterriool aangelegd. Daarnaast wordt de fundering vernieuwd en wordt de rijbaan voorzien van nieuw asfalt.

 

Fasering en Bereikbaarheid

 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om zo de bereikbaarheid van de ondernemers en bewoners zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
De fasering van de werkzaamheden is als volgt:

Fase 0 Start, 10-10-2022

Vanaf Fabriciuslaan (waar voorheen de Renault garage was gevestigd) tot aansluiting Burgemeester Wuiteweg; (Doorgaand verkeer Burg. Wuiteweg nog niet gestremd)

Fase 1,  Start 17-10-2022

Vanaf kruising Fabriciuslaan – De Warren t/m kruisinfg Het Blauwgras (Doorgaand verkeer Burg. Wuiteweg gestremd)

Fase 2, Start Januari 2023

Vanaf Het Blauwgras tot het zebrapad voor de Lawei (Doorgaand verkeer Burg. Wuiteweg gestremd)

Note: Vanaf maandag 17 oktober is de Burgemeester Wuiteweg voor doorgaand verkeer gestremd. Gedurende het gehele project zal het doorgaande verkeer worden omgeleid. Vanaf dit moment rijden de bussen ook niet meer via de Burgemeester Wuiteweg, maar via alternatieve haltes (routes) verzorgt door Arriva.

Bereikbaarheid van Woonzorgcentrum De Warrenhove en ’t Suderhiem.

 

Beide zijn bereikbaar via Martin Luther Kingsingel, Havenstuk, De Warren en de John F. Kennedylaan. Zie onderstaande plattegrond.