FAQ

Meest gestelde vragen & antwoorden

1) Wat is de reden van vervanging van de bestaande riolering?

De bestaande riolering die onder de fietspaden loopt, is verouderd en functioneert slecht. In de nieuwe situatie wordt de riolering vergroot en wordt er een apart regenwaterriool aangelegd. Daarnaast wordt de fundering vernieuwd en wordt de rijbaan voorzien van nieuw asfalt.

2) Blijft mijn woning/bedrijf bereikbaar?

De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van uw pand.
Er wordt naar gestreefd dat de woningen/bedrijven te voet bereikbaar blijven. Bewoners/bedrijven worden persoonlijk benaderd mocht hun pand tijdelijk onbereikbaar zijn.

3) Blijven de woning en bedrijven bereikbaar voor de hulpdiensten?

Ja, woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor hulpdiensten.

4) Blijven de woningen en bedrijven bereikbaar voor vuilniswagens?

De bewoners en bedrijven binnen het werkvak dienen hun containers buiten de afzettingen aan te bieden. De vuilophaaldiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

5) Wordt de Burgemeester Wuiteweg afgesloten? Hoe lang en wanneer?

De Burgemeester Wuiteweg is van 17 oktober gestremd voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid.
De omleiding wordt met gele bebording langs de weg aangegeven. De stremming van de Burgemeester Wuiteweg zal duren tot medio april 2023.

Vanaf 17 oktober rijden de bussen ook niet meer via de Burgemeester Wuiteweg, maar via alternatieve haltes (routes) verzorgt door Arriva.

6) Hoelang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten 10 oktober op de Fabriciuslaan en 17 oktober op de Burgemeester Wuiteweg. De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden en zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden medio april 2023 gereed. Voor de fasering van de werkzaamheden zie faseringstekening onder kopje fasering.

7) Is er iemand bereikbaar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden?

Witteveen Surhuisterveen is tijdens de realisatiefase op werkdagen tussen 07:00 en 17:00 bereikbaar via de uitvoerder van het werk of via kantoor.
Uitvoerder: Tjeerd Epema 06-54993892
Kantoor Witteveen: 0512-361487

8) Wanneer krijg ik meer informatie omtrent de werkzaamheden?

Gedurende het project wordt u op de hoogte gehouden via deze projectsite omtrent planning, fasering, etc.