Asfaltering & riolering

Asfaltering & riolering

Asfalteringswerkzaamheden
Woensdag 8 februari vanaf 07:00 beginnen wij met de voorbereiding van de asfalteringswerkzaamheden om vervolgens direct daarna te asfalteren. Dit betreft het deel van de Fabriciuslaan / De Warren tot net voorbij de kruising Het Blauwgras (tot Burg. Wuiteweg nr. 92).
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto vóór woensdag 8 februari 07:00 uur elders te parkeren, om te voorkomen dat u niet meer weg kunt komen. Dit geldt voor de bewoners tussen De Fabriciuslaan en de Burg. Wuiteweg nr. 92. Vanaf maandag 20 februari kunt u uw auto weer bij huis parkeren.

Rioleringswerkzaamheden
Donderdag 9 februari vanaf 07:00 uur breken wij het laatste deel van de verhardingen op om hier vervolgens te starten met de rioleringswerkzaamheden. Dit betreft het deel vanaf Burg. Wuiteweg 45 tot het zebrapad ter hoogte van het Laweiplein.
Wij willen u als bewoner binnen dit deel vragen om hier rekening mee te houden en om uw auto vóór 9 februari 07:00 elders te parkeren.